Blahopřeji Vám všem jedenácti účastníkům, kteří jste prošli celou devadesátidevítikilometrovou trasu a došli jste až do cíle!! Jste opravdu dobří!

Oceňuji i výkon a odhodlání Vás třiceti sedmi ostatních, kteří jste ušli menší či větší část trasy!

A děkuji Čmeldovi za spoluorganizaci a všem na kontrolách za velikou pomoc!

– vám, kteří jste neodevzdali Dotazníček, budeme ještě vděčni za názor, postřehy, nějakou zpětnou vazbu poslanou mailem, či napsanou do příspěvků

– kdo máte nějaké fotky, budeme rádi za poslání jejich výběru

– kdybyste někdo chtěli napsat souhrnný článeček z pochodu ke zveřejnění zde na stránkách, budeme velice rádi

Díky všem za snad vydařenou akci!

Ondra Letocha

PS: Ptáte se co je to dotazníček a kde byl?
Dotazníček byl na papíru s rozpisem kontrol. Pokud sis ho nevzal(a) zde máš otázky, můžeš na ně odpovědět mailem. DÍKY!

Co se Ti na akci obzvlášť líbilo?
Co se Ti nelíbilo (a jak to navrhuješ zlepšit)?
Odkud jsi se o akci dozvěděl(a)?
Kterou variantu jsi zvolil(a) mezi 20 a 30 km?
Využil(a) jsi data pro GPS?  ano, mám je s sebou  /  vůbec  /  jen jsem se podíval(a), kudy povede trasa
Přijdeš na Čaj o půl šesté?  ano  /  ne  /  možná